Over steengoed

DE VERENIGING

Vereniging Commercieel Vastgoed Steengoed Peel en Maas

Steengoed Peel en Maas is een vereniging waarvan het lidmaatschap openstaat voor alle eigenaren van commercieel vastgoed in de gemeente Peel en Maas. Eigenaren kunnen zowel individuele eigenaren als particuliere of professionele beleggers zijn.


Doel
Doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van vastgoed om zo bij te dragen aan een positieve waardeontwikkeling van het commerciële vastgoed in de gemeente Peel en Maas.

Van deze doelstellingen zijn de volgende taakstellingen afgeleid:

  • optreden als belangenbehartiger van de eigenaren van commercieel vastgoed in het algemeen en met name ten opzichte van de gemeente Peel en Maas en haar beleid;
  • gesprekspartner vormen voor de (lokale) overheid bij beleidsvorming ten aanzien van alle onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de waarde van commerciële vastgoedbeleggingen;
  • het versterken van contacten tussen eigenaren en het bijdragen aan informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling alsmede tussen eigenaren en ondernemersverenigingen, makelaardij, gemeente Peel en Maas, Centrummanagement Panningen en alle overige bij de ontwikkeling van vastgoed betrokken partijen;
  • participeren in besturen en de vereniging vertegenwoordigen in overlegorganen;HET BESTUUR

Het bestuur van Steengoed Peel en Maas is namens de leden gesprekspartner bij de gemeente en (lokale) organisaties en vertegenwoordigd de verenging in diverse overlegorganen. Zo neemt de vereniging deel in het bestuur van Centrummanagement Panningen en heeft zitting in de Raad van Bestuur.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter - Marc Kessels
  • Secretaris - Louis Keltjens
  • Penningmeester - Johan Jacobs
  • Bestuurslid - Jan Sieben
  • Bestuurslid - Jac Janssen


SECRETARIAAT

Steengoed Peel en Maas
Postbus 7167
5980 AD  PANNINGEN

KvK nummer  12062722

Email:  info@steengoedpeelenmaas.nl
Onze website maakt gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies zijn wij verplicht om toestemming te vragen. Cookies verbeteren de prestaties en functionaliteit van onze website. Door op de ‘Ja, ik accepteer cookies’ button te klikken, wordt het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring geaccepteerd.